Selected publications - Marjan Brezovšek

 • Brezovšek, Marjan. 2018. Lokalne volitve 2018: refleksija in/ali avtonomija (Local elections 2018: Reflexion or/and Autonomy). In: Kukovič, Simona (ed.), Lokalna demokracija v Sloveniji: značilnosti lokalnih volitev 2018 (Local democracy in Slovenia: characteristics of local elections 2018). Ljubljana: FSS Publishing House, pp. 33-51.
 • Haček, Miro, Simona Kukovič and Marjan Brezovšek. 2017. Slovenian Politics and the State. Lanham: Lexington Books.
 • Kukovič, Simona and Marjan Brezovšek. 2016. From parliamentarisation towards presidentialisation: institutional aspects of local political leadership in Slovenia. World political science review, April 2016, vol. 12, no. 1, pp. 69-85.
 • Brezovšek, Marjan. 2016. The Institutionalisation of Slovenian Democracy: Development of Parliamentarism. In: Turska-Kawa, Agnieszka and Miro Haček (eds.), Democratisation processes in Poland and Slovenia: Comparative Study. Maribor: Lex Localis Press, pp. 89-110.
 • Brezovšek, Marjan, Haček, Miro and Simona Kukovič. 2016. Slovenska država in politika. Ljubljana: Faculty of Social Sciences.
 • Kukovič, Simona and Marjan Brezovšek. 2015. E-democracy and e-participation in Slovenian local self-government. Hrvatska i komparativna javna uprava, vol. 15, no. 2, pp. 451-474.
 • Brezovšek, Marjan and Simona Kukovič. 2015. Evropska javna uprava. Ljubljana: Faculty of Social Sciences.
 • Brezovšek, Marjan, Haček, Miro and Kukovič, Simona. 2014. Javna uprava (Public Administration). Ljubljana: Faculty of Social Sciences.
 • Haček, Miro and Brezovšek, Marjan. 2014. The processes of democratisation and trust in political institutions in Slovenia: comparative analysis. Annales, Series historia et sociologia, vol. 24, no. 1, pp. 1-12.
 • Brezovšek, Marjan. 2014. Local self-government in Slovenia, Theoretical and historical aspects. Ljubljana: Faculty of Social Sciences.
 • Haček, Miro, Brezovšek, Marjan and Kukovič, Simona. 2013. Slovenian democratic evolution and praxis. Zagreb: Friedrich-Ebert-Stiftung; Ljubljana: Faculty of Social Sciences.
 • Haček, Miro, Kukovič, Simona and Brezovšek, Marjan. 2013. Problems of corruption and distrust in political and administrative institutions in Slovenia. Communist and Post-Communist Studies, vol. 46, no. 2, str. 255-261.
 • Brezovšek, Marjan, Haček, Miro, Kukovič, Simona and Zver, Milan. 2012. Political system of Slovenia. Calcutta: Sampark.
 • Brezovšek, Marjan and Nahtigal, Lea. 2011. 2010 local elections: a serious warning to parliamentary political parties. Lex localis, vol. 9, no. 2, pp. 145-162.
 • Nahtigal , Lea and Brezovšek, Marjan. 2011. Territorial and participatory aspects of the development of local democracy in Slovenia. Politologický časopis, let. 18, no. 2, pp. 182-202.
 • Brezovšek, Marjan and Irena Bačlija. 2011. Sodobna upravna misel (Modern public administration thought). Ljubljana: Faculty of Social Sciences.
 • Haček, Miro, Brezovšek, Marjan and Bačlija, Irena. 2010. Demise of political parties : an analysis of coalition-building on the local level in Slovenia. Journal of comparative politics, vol. 3, no. 1, str. 44-58. Available here.
 • Brezovšek, Marjan and Črnčec, Damir. 2010. Demokratična uprava in tajnost podatkov (Democratic administration and secrecy). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Haček, Miro, Brezovšek, Marjan, Bačlija, Irena and Smerkolj, Lea. 2010. Procesi regionalizacije in nadaljnji razvoj slovenskega šolskega sistema, (Processes of regionalisation and future development of Slovenian educational system). Publishing House Lex Localis, Maribor.
 • Bačlija, Irena and Brezovšek, Marjan. 2008. Organizational culture and public administration - the quality of customer operations in administrative units in Slovenia. Politics in Central Europe, vol. 4, no. 1, pp. 5-23.
 • Bačlija, Irena, Brezovšek, Marjan and Haček, Miro. 2008. Positive discrimination of the Roma minority: the case of Roma local councilors in Slovenia. Ethnicities, SAGE Publications, London, 2008, vol. 8, no. 2, pp. 227-250.
 • Haček, Miro, Brezovšek, Marjan and Bačlija, Irena. 2008. Upravljavska sposobnost in koalicijsko povezovanje v slovenskih občinah (Administrative capacity and coalition building in Slovenian municipalities). Ljubljana: Faculty of social sciences.
 • Brezovšek, Marjan and Črnčec, Damir. 2007. Demokratična uprava in tajnost podatkov (Democratical administratzion and secrecy of data). Ljubljana: Faculty of social sciences.
 • Brezovšek Marjan, Haček Miro and Zver Milan. 2007. Democratic praxis in Slovenia. Plzen, Češka Republika: Aleš Čenek Publishing and West Bohemia University, Fakulta Filozoficka.
 • Brezovšek, Marjan and Haček, Miro. 2004. Political participation on the local level: the role of the city districts in Slovenia. Central European Political Science Review, Spring 2004, vol. 5, no. 15, pp. 74-94.
 • Brezovšek, Marjan and Haček, Miro. 2003. The modernization process of Slovenian public administration and corruption. Central European Political Science Review, Fall 2003, vol. 4, no. 13, pp. 55–73.
 • Brezovšek, Marjan and Haček, Miro. 2001. Organiziranost in učinkovitost občinske uprave: primer mesta Ljubljane (Organisation and effectiveness of municipal administration: the case of Ljubljana). Theory and praxis, vol. 39, no. 3/4, pp. 395–411.
 • Brezovšek, Marjan. 1994. Federalizem in decentralizacija: politološki vidiki položaja in vloge federalnih enot (Federalism and decentralisation: views of the federal units role). Ljubljana: Karantanija.